Zelfstandig werken:

 

Zelfstandig werken is een doel op zich en hier moet tijd en aandacht aan besteed worden.

Bevorderen van zelfstandig werken:

Motivatie

Een kind kan pas goed leren zodra het gemotiveerd is.
De motivatie om iets te willen leren  kan worden bevorderd door:

•Leerstof verdelen in kleine leerstappen
•Veel herhalen
•Veel variatie
•Veel handelen
•Veel verwoorden of visualiseren (het kind weet wat hij/zij moet doen)
•Veel bemoedigen
•Keuze opdracht: als je klaar bent, mag je….

Succesbeleving

Succesbeleving kan worden gestimuleerd door succes in te bouwen in de opdracht: alleen wat goed is wordt beoordeeld!
Veel reflectie, ook tussendoor:

•Lichaamstaal: knipoog, duim omhoog, aai over de bol.
•Mondeling: ‘ga zo door’,  ‘die letter is goed gelukt!’
•Schriftelijk: een krul, een plaatje, een geschreven complimentje
•Actie: werk laten zien aan derden (b.v. thuis of aan de groep)
•Belonen, waarderen

Verantwoordelijkheid dragen

Aanleren van het zelfstandig  uitvoeren van een opdracht:

•In de uren van extra begeleiding, tijdens deze uren momenten van zelfstandig werken inbouwen. Loop ook daadwerkelijk even weg of ga uit het zicht van de leerling.
•Eerst werken in een één op één situatie, dan uitbouwen naar een groepje kinderen of het werken in de groep.
•Leer het kind dat het zelf verantwoordelijk is op momenten van ‘zelfstandig werken’.

 Doe dit in deelstappen:

•Kies werk  dat aantrekkelijk is.
•Geef kleine opdrachten die goed te overzien zijn.
•Bouw dit langzaam uit en beloon als het goed gaat.
•Wat te doen als het niet lukt? Afspraken maken.
•Als de vaardigheden toenemen zal ook de zelfstandigheid toenemen.

Deelstappen zelfstandig (werken):

•Opdracht begrijpen
•Nadenken/formuleren
•Volgorde bepalen
•Uitvoeren, opschrijven
•Nakijken

Voorwaarden:

•Dagindeling moet duidelijk zijn.
•Werkopdracht moet duidelijk zijn.
•Het moet zijn duidelijk wat er moet gebeuren als de opdracht klaar is.
•Duidelijke afspraken maken over gedragsregels, b.v. wanneer en hoe mag je hulp vragen?

Hulp vragen:

Niet te vroeg of te veel, maar ook niet te laat of te weinig. Hoe leer je dit aan?

Maak duidelijke afspraken:

•Wanneer mag je hulp vragen?
•Aan wie mag je hulp vragen?

Gebruik concreet materiaal, b.v.

•Een zandloper voor de periode dat er geen hulp gevraagd mag worden.
•Een poppetje op de hoek van de tafel, als je hulp nodig hebt.
•Materiaal om de gestelde tijd zichtbaar te maken b.v. timetimer, kleurenklok of een blokje met ? /groen/rood       

        

 

Materialen

Time Timer

“Hoeveel tijd hebben we nog?” Is een veel gestelde vraag. Verstreken tijd is een abstract begrip, dat moeilijk te begrijpen is en nog moeilijker te beheren. Maar het beheren van tijd is de eerste stap naar zelfstandigheid voor velen. Het is daarom belangrijk het begrip verstreken tijd duidelijk te begrijpen om het efficiënt gebruiken van tijd te bevorderen.
Om een Time Timer goed te kunnen gebruiken hoef je niet op een traditionele klok te concentreren en deze te begrijpen. Je ziet en “voelt” tijd verstrijken wanneer de rode schijf van de Time Timer aanschouwelijk maakt hoeveel tijd er nog over is.

Gebruik de Time Timer om:

•Efficiënt gebruik van tijd te bevorderen
•Het begrip tijd te leren
•Aan te moedigen tot zelfstandigheid
•Tijd beter te leren beheren
•Verstreken tijd te zien in een geluidsgevoelige omgeving

Hoe werkt de Time Timer?

Om de Time Timer aan te zetten beweeg je de rode schijf tegen de klok in naar de gewenste tijd. De rode schijf verdwijnt wanneer de tijd verstrijkt, totdat de rode schijf geheel verdwenen is. De rode schijf kan heen en weer bewogen worden zonder dat het mechanisme beschadigd wordt, maar uiteraard verlengt voorzichtige behandeling de levensduur van de Time Timer.  Is de tijd om, dan klinkt er een (optioneel te gebruiken) geluidssignaal. De Time Timer werkt op 1 AA batterij en is leverbaar in Large, Medium, Pocket en PLUS.
De Time Timer is ook leverbaar als horloge (junior en senior model), als software op CD-rom en tevens als App voor iPhone, iPod en iPad  en Adroid via de AppStore.

www.timetimer.nl

Featured Timer

 

De kleurenklok

Een Kleurenklok is een klok waar je niet meer op kunt zien hoe laat het is en je kunt er ook geen klok op leren kijken. Wat is het dan wel? Een handig hulpmiddel, om kinderen zelfstandig te leren werken.

De wijzerplaat van de Kleurenklok is ingedeeld in vaste tijdsblokken met een vaste kleur. Zo staat geel bijvoorbeeld voor 20 minuten en lichtblauw voor 10 minuten. De klok heeft nog maar 1 wijzer.

Per keer dat je je kind zelfstandig wil laten werken, maak je een afspraak met het kind. Bijvoorbeeld: je mag nog 15 minuten achter de computer. Die ene wijzer op de klok zet je aan het begin van het blauwe vlak. De wijzer loopt gewoon door zoals op een normale klok. Tijdens het verstrijken van de tijd kan het kind zelf de kleur in de gaten houden. Hij ziet de wijzer vooruit gaan; zodra de volgende kleur is bereikt weet het kind dat zijn tijd voorbij is.

www.kleurenklok.nl

Image

  

Beertjesmethode van Meichenbaum

Een beren goede aanpak!!
De beertjesmethode van Meichenbaum zorgt voor structuur in het denkproces.
Via concreet werkmateriaal verzameld in 'berentrapjes' leert het  kind het denk/leerproces te ontwikkelen volgens de volgende 4 fasen:
                                                                                
Stap voor stap wordt het denkproces ontwikkeld. Door behandelingsgerichte observatie en cognitieve gedragsmodificatie zal het cognitief functioneren van het kind beïnvloed en veranderd worden. Vooral kinderen met ADHD hebben veel baat bij de beertjesmethode, maar ook kinderen met autisme, dyslexie , ADD, NLD etc. Natuurlijk hebben kinderen zonder een ontwikkelings- en of leerstoornis ook baat bij dit cognitieve programma. Er wordt gewerkt aan probleeminzicht, zelfcontrole en probleemoplossende vaardigheden.

http://www.edu4kids.nl/beertjesmethode.html

 

Een setje van vijf kleine zandlopers met verschillende looptijden.
De zwarte zandloper loopt 30 seconden, de blauwe 1 minuut, de gele 3 minuten, de groene 5 minuten en de rode 10 minuten.
Op deze manier kunt u uw kind visueel de mogelijkheid bieden te leren hoe lang iets duurt.
Dat kan zijn tijdens het tanden poetsen, maar ook om een tijd achter de computer af te spreken, het wachten tot vertrek en zelfs om leuke rekenspelletjes mee te doen!
Ze zijn bestand tegen een stootje door een extra kunststoffen koker.
Deze vijf zandlopers worden los, zonder koffer of verpakking geleverd.
€5,50 per set via www.toys42hands.nl 

 

 JToys Zandlopers klein 5 stuks

 


                                                                                                                                              

UA-57056383-1