Onderwijs:

 

Down2school biedt ook ondersteuning aan kinderen die geen Downsyndroom hebben, maar een ontwikkelingsachterstand.

 

Heeft u een leerling met Downsyndroom op uw school, of ligt er een vraag van ouders omtrent plaatsing, dan kan ik u helpen.

 

Ik kan eenmalig bij u op school komen om in gesprek te gaan met de intern begeleider en/of leerkracht.

Samen kunnen we het hebben over de stand van zaken en eventuele hulpvragen.

N.a.v. het gesprek kan ik passende tips en adviezen geven met betrekking tot de begeleiding van de leerling.

 

Er is ook de mogelijkheid dat ik vaker op school kom om bijvoorbeeld te observeren in de groep en/of te ondersteunen bij het schrijven van een ontwikkelingsperspectief of arrangement.

Ook een workshop of teamvoorlichting behoort tot de mogelijkheden.


Succesfactoren voor een goede integratie:

 

  • Een goede samenwerking en vertrouwensrelatie tussen ouders, groepsleraren, remedial teachers en andere betrokkenen.
  • Emotioneel sterke ouders die erin geloven dat integratie mogelijk is.
  • Leraren die open staan voor het omgaan met verschillen en het als een positieve uitdaging zien om het kind met Downsyndroom aan de slag te gaan.

Een kind met Downsyndroom heeft het meeste baat bij een zo groot mogelijke participatie in het ‘normale' programma van de klas. Het leidt tot meer gedeelde ervaringen en dit draagt bij aan de mate waarin het kind door zichzelf en door klasgenoten als lid van de groep wordt gezien. Als het nodig is, kan het kind ondersteund worden door bijvoorbeeld de eisen aan te passen, het kind één-op-één voor te bereiden en tijdens de activiteit extra begeleiding in te zetten. Biedt meerdere malen per week korte begeleidingsmomenten aan in plaats van alles op één dag.


 

 

 

UA-57056383-1