Arrangementen: 

Het schrijven van een arrangement is nu voor veel scholen nog onbekend terrrein, maar zal in de toekomst steeds meer gevraagd gaan worden. Je moet het arrangement schrijven om zorg en ondersteuning in te kunnen kopen bij je samenwerkingsverband. 

Met een onderwijsarrangement wordt extra onderwijsondersteuning geboden, op maat van de onderwijsbehoefte van de leerling. Zo'n arrangement komt tot stand met inzet van bovenschoolse voorzieningen, expertise en financiën. Een onderwijsarrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. Een onderwijsarrangement beperkt zich tot het domein van het onderwijs.

Hieronder een voorbeeld van hoe een onderwijsarrangement voor een leerling met Downsyndroom eruit kan zien en waar Down2school in te passen is. 

ONDERWIJSARRANGEMENT    : Downsyndroom

 

Wat heeft de leerling  nodig?

Wat heeft de leerkracht nodig?

Wat heeft het team nodig?

Wat hebben ouders nodig?

Hoeveelheid aandacht en tijd

(schoolse setting, instructie en begeleiding)

 

 

 

 

 

Onderwijsmaterialen

(methoden, leerlijnen)

-CED-ZML leerlijnen

-Leespraat

-Rekenlijn

 

-Materialen voor zelfstandig werken

 

 

-Budget voor beschikbaarheid om op maat en gelabeld uit te voeren

 

-Afspraken over inzet thuis en afstemming thuis m.b.t. onderwijsaanbod

Fysieke ruimte/

het gebouw (extra ruimte, time out plek etc.)

 

 

 

 

Deskundigheid

in het team of op afroep beschikbaar

-Deels toerusting/scholing in team via extern deskundigen (Down2school)

-Inzet logopedist op school

 

-Attitude/ empathie met kennis van D.S.

- Observatie in de groep, co-teaching

(Down2school)

-Scholing

- Teamvoorlichting over Downsyndroom (Down2school)

 

- Begeleiding thuis of op school van een externe deskundige. (Down2school)

Samenwerken met andere instanties

(CJG, GGD, SMW)

-Goed lopende afstemming en ondersteuning  ketenpartners

 

 

 

Budget

Formatie of euro’ s

 

 

 

 

 

Ik kan u ondersteunen in het schrijven van een arrangement of handelingsplan/ontwikkelingsperspectief.

UA-57056383-1