Leerlijnen:

Leerlingen met Downsyndroom hebben altijd een verminderde intelligentie. Dit betekent dat er een moment zal komen waarop de leerling over zal moeten stappen op een eigen leerlijn voor de cognitieve vakken. 

 
Hoe ga je dan te werk?
Wanneer start je met een eigen leerlijn?
Wat kan de leerling klassikaal blijven volgen met bijvoorbeeld de verwerking van de leerstof op zijn/haar eigen niveau?
Hoe zet je het een en ander op papier?
Hoe volg je de voortgang en stel je doelen?

De ZML leerlijnen, ontwikkeld vanuit de CED groep, kunnen u helpen een doorgaande lijn aan te houden en om doelen te stellen.
Ik heb daar signaleringslijsten bij ontwikkeld waarin u de beginsituatie en doelen kunt invullen.
De CED leerlijnen zijn er o.a. op het gebied van:

• Sociaal/emotionele ontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
• Mondeling taalgebruik
• Spelling
• Rekenen
• Etc.

 

Verder zijn er leerlijnen op het gebied van de sociaal/emotionele ontwikkeling en leren leren, die ook zeer bruikbaar zijn.


Ik laat u kennis maken met de leerlijnen en help u deze in te vullen en  te gebruiken.

www.cedleerlijnen.nl   
 

UA-57056383-1