Ouders:


Je zult als ouders een keuze moeten maken tussen plaatsing op een reguliere school of een speciale school. Ik adviseer ouders om plaatsing op een reguliere basisschool zeer serieus in overweging te nemen. Onderzoeken uit Engeland, Australië en Nederland hebben laten zien dat leerlingen met Downsyndroom in zijn algemeenheid veel meer taal en schoolse vaardigheden (en evenveel zelfredzaamheid en sociale vaardigheden) leren in het regulier onderwijs. Bovendien worden leerlingen met Downsyndroom meestal goed geaccepteerd door medeleerlingen en krijgen zij door de reguliere schoolgang meer gelegenheid na schooltijd thuis met andere kinderen te spelen. Verder heeft reguliere plaatsing een principieel voordeel: kinderen met en zonder beperkingen leren op een natuurlijke wijze met elkaar om te gaan. Reguliere leerkrachten rapporteren daarbij vaak dat het goed is voor de sociale ontwikkeling van de klasgenoten en voor de sfeer in de groep. Zo’n 55-60% van de leerlingen met Downsyndroom start op een reguliere school.

Als vuistregel kan worden aangeraden om een jaar of anderhalf jaar voordat je kind vier wordt contacten te leggen met één of meerdere scholen. Aan de andere kant moet je dit ook weer niet te vroeg doen, want je moet zelf in de mogelijkheden van je kind zijn gaan geloven.

UA-57056383-1