Wie ben ik:

Mijn naam is Mirte de Meijer-Gerrits en sinds september 2014 ben ik gestart met Down2school.

Na ervaring opgedaan te hebben in het speciaal onderwijs ben ik in dienst gekomen als ambulant begeleider bij cluster 3.

In de ruim 10 jaar dat ik werkzaam ben als ambulant begeleider heb ik veel ouders en scholen begeleid in het onderwijs geven aan hun kinderen met Downsyndroom.

Ik heb veel kinderen zien starten in het reguliere onderwijs en daar waar mogelijk, was ik betrokken bij het voorschoolse traject.

Ik kan me veel van de eerste gesprekken met scholen nog goed herinneren. Gesprekken waarin veel vragen werden gesteld en waar soms twijfel heerste. Waar beginnen we aan? Kunnen we dit wel? Hebben we voldoende expertise binnen onze school? Is dit wel de juiste onderwijsplek voor deze leerling? En is de leerling hier straks wel gelukkig?

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van start gegaan waardoor de leerling gebonden financiering is opgeheven. Het zogenaamde rugzakje.

Waar eerst alle kinderen met Downsyndroom recht hadden op extra begeleiding en de scholen op extra financiering en de hulp van een ambulant begeleider, is dat nu niet meer zo vanzelf sprekend. Scholen en ouders moeten nu zelf op zoek naar professionals die ze de ondersteuning en begeleiding bieden waar het kind recht op heeft.

 

Ik wil u graag helpen met al uw vragen en de uitdagingen die u tegenkomt.

U kunt contact opnemen via info@down2school.nl of via het contactformulier op deze website.

 

Mirte de Meijer-Gerrits,

Specialist in de begeleiding van kinderen met Downsyndroom in het reguliere onderwijs.

UA-57056383-1