Mijn CV:


Opleidingen                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-2010                         Master Special Educational Needs                            

                                          (begeleiden, schoolontwikkeling en Leidinggeven)

2005-2006                         Master Special Educational Needs (handicaps)

2005-2006                         Leerroute Ambulante begeleiding                            

2001-2002                         Gespecialiseerde leraar Primair onderwijs                  

1997-2001                         PABO                                                                 

 

Werk ervaring

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015-heden                         Ambulant begeleider bij het KCOO (kennis centrum openbaar onderwijs)

2014-heden                         Gestart als zelfstandige onder de naam Down2school

2005-2015                           Ambulante begeleiding, fulltime, bij NECSO. (cluster 3)

2004-2005                           Ambulante begeleiding cluster 3, 2 dagen per week, in combinatie met invalwerk als groepsleerkracht in   

                                          alle groepen op de Pjf Mytylschool te Haren.

2001-2004                           Invalleerkracht en groepsleerkracht, W.A. van Lieflandschool (ZMLK) te Groningen

                                          SO-ob, SO-bb, VSO-ob, TP-Groep

 

 

Relevante cursussen/bijscholing 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

April 2016                                Cursus De Rekenlijn (stichting scope) 

Januari 2016                            De kleuter met Downsyndroom (VIM)

Januari 2016                            Rekenen en eigenaarsschap (Cedin) 

December 2014                       Cursus Leespraat  (Stichting Scope)

Oktober 2014                          Cursus voorbereidend rekenen  (Stichting Scope)

December 2013                       Workshop: Zo zit dat met kleuren, fijne motoriek  (REC Rivierenland)

September 2013                      Cursus: Een ZML leerling in de klas  (CED Groep)

Juni 2013                                Audittraining  (Bureau Meesterschap)

December 2012                       Cursus: communiceren en presenteren  (Profacq)

Mei 2011                                 Post HBO cursus: co-teaching  (Windesheim)

September 2009                      Train de trainer cursus: praten over kinderen  (Cadenza)

Februari 2007                          Training: de praktijkopleider als docent en ontwikkelaar  (Cadenza)

Januari 2006                            Nascholing: de overgang naar groep 3  (Hogeschool Utrecht)

November 2005                        Nascholing: vroegtijdig leren lezen om de taalontwikkeling te stimuleren  (Hogeschool Utrecht)

Mei 2005                                 Basiscursus: Autisme Spectrum Stoornissen  (REC3 Noordoost Nederland)

Maart 2004                              Cursus: Ervaar het maar  (Thyra Koeleman)

Juni 2002                                Basiscursus: Autisme Spectrum Stoornissen  (REC3 Noordoost Nederland)

 

Overig

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2014                        Gastspreker op het onderwijscongres "Down in de klas" (Medilex)

November 2015                        Gastspreker op het onderwijscongres "Down in de klas" (Medilex)

2010-2015                                Verzorgen van de basiscursus Downsyndroom voor leerkrachten. (Topaz academie)

UA-57056383-1