Aangepast rekenonderwijs

Lianne is een meisje met het Syndroon Down in groep 5  op de reguliere basisschool. Het lezen heeft ze inmiddels aardig onder de knie, maar het rekenonderwijs loopt vast. Lianne heeft getalbegrip t/m 20 en kan een aantal rekensommen maken. Ze moet daarbij dan wel gebruik maken van concreet materiaal. Het automatiseren komt niet op gang.School vraagt zich af hoe ze nu verder moeten. Blijven we de sommen herhalen of stappen we over naar praktisch rekenen? En als we dat doen hoe bieden we dit dat aan en welke methode of leerlijn moeten we dan volgen? Welke eisen stelt de inspectie?

 

Vaak kunnen leerlingen met een verstandelijke beperking niet deelnemen aan de reguliere rekenmethode. Zij hebben een speciaal voor hen ontwikkelde methode nodig of een reguliere methode die is aangepast aan hun niveau. Het is van belang om een gestructureerde leerlijn te volgen. Rekenen is namelijk iets wat niet vanzelf gaat, het is iets abstracts, zeker voor kinderen met een verstandelijke beperking.

In deze workshop komt aan de orde:

- Theorie

- Speciale leerlijnen rekenen

- Kennis maken met "De Rekenboog" en "De Rekenlijn"

- Methodes/materialen

Voor: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, onderwijsassistenten, intern begeleiders en persoonlijk begeleiders
Door: Mirte de Meijer-Gerrits
Duur: 3 uur
Kosten: € 75 per deelnemer (prijs incompany aanbod in overleg)

Het maximum aantal deelnemers is 20.

 


UA-57056383-1