Basiscursus Kinderen met het syndroom van Down in het reguliere basisonderwijs

Bas zit in groep 3. Hij heeft het syndroom van Down en gaat niet naar het speciaal onderwijs maar naar de reguliere basisschool. Bas gaat dagelijks met veel plezier naar school. Dat wordt met vereende krachten mogelijk gemaakt. Zo is er de open attitude van directie en leerkrachten ten aanzien van Bas en andere leerlingen met een beperking. Door het voorbeeldgedrag van de leerkracht nemen vervolgens ook Bas zijn klasgenoten deze positieve grondhouding over. Daarnaast werken de ouders van Bas thuis met hem aan een aantal ontwikkelingsgebieden en overleggen daarover regelmatig met school. Tenslotte is er de deskundige begeleiding en ondersteuning van de ambulant begeleider van Down2school. Hierdoor kan Bas, te midden van zijn leeftijdsgenoten, werken in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau, onder het motto: “gewoon wat kan, speciaal waar nodig”.

En wat als je zelf een leerling met het syndroom van Down in je groep krijgt?
Tijdens deze studiemiddag maakt u kennis met praktische materialen en ideeën die zeer geschikt zijn om ingezet te worden voor jonge leerlingen (groep 1-3) met het syndroom van Down op de reguliere basisschool. Naast algemene informatie over het syndroom van Down wordt er aandacht besteed aan het voorschoolse traject, de overgang naar groep 3, de domeinen rekenen, taal, (globaal) lezen, de spraak/taalontwikkeling en het ontwikkelingsperspectief voor kinderen met Downsyndroom.
 
Voor: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, onderwijsassistenten, intern begeleiders en persoonlijk begeleiders (groep 1-3)
Door: Mirte de Meijer-Gerrits
Duur: 3 uur
Kosten: € 95 per deelnemer incl. 21% BTW (prijs incompany aanbod in overleg)

Datum: woensdag 5 oktober 2016 van 13.30 tot 16.30 uur, Assen

             woensdag 25 januari 2017 van 13.30 tot 16.30 uur, Zwolle

              woensdag 10 mei 2017 van 13.30 tot 16.30 uur, Assen

 

Het minumum aantal deelnemer is 8

Het maximum aantal deelnemers is 20

 

u kunt zich opgeven via het contactformulier

 

UA-57056383-1