Werken met leerlijnen

Een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen komen. Cruciale momenten van de leerlijn worden tussendoelen genoemd.

Aan de hand van leerlijnen en tussendoelen kunnen leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen veel beter volgen en hebben zij een leidraad om de kerndoelen te behalen.

De vertaling van de kerndoelen naar de dagelijkse onderwijspraktijk blijkt voor veel scholen erg lastig.

 

Met behulp van de CED leerlijnen help ik u om de beginsituatie van het betreffende onderdeel goed in kaart te brengen en hoe u doelen kunt gaan stellen.

Voor: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, onderwijsassistenten, intern begeleiders en persoonlijk begeleiders
Door: Mirte de Meijer-Gerrits
Duur: 2 uur

Datum: vrijdag 25 november 2016 van 9.30-11.30

Locatie: omgeving Breda, Roosendaal


Kosten: € 50,- per deelnemer (prijs incompany aanbod in overleg)

UA-57056383-1