Specialist in de begeleiding van kinderen met Downsyndroom in het reguliere onderwijs.

Down2school biedt o.a.:
• Workshops (o.a. basiscursus Downsyndroom en werken met leerlijnen)
• Individuele begeleiding (zowel thuis als op school)
• Ondersteuning in het werken met “De Leerlijn Rekenen” en “Leespraat” (zowel thuis als op school)
• Hulp bij het opstellen van arrangementen/handelingsplannen/OPP
• Tips op het gebied van aangepaste materialen/leerlijnen
• Observaties in de groep
• Aanwezigheid bij multidisciplinair overleg/zorgteam overleg
• Co teaching
• Ondersteuning in het voorschoolse traject (zowel voor ouders als school)

Ervaringen van ouders

Wij werken al een paar jaren met grote tevredenheid samen met Mirte. Mirte helpt ons met de schoolkeuze en de keuze van de begeleiding bij het naar school gaan van Eva, onze dochter.

Eva heeft het syndroom van Down en gaat sinds kort naar een reguliere basisschool bij ons in de buurt. Samen met Mirte hebben wij de school weten te overtuigen om Eva daar een plek te geven.

Mirte helpt ons ook  met de PGB-gesprekken met het Wij-team over de begeleiding van Eva. Ze is sterk in communicatie en stelt zich welwillend en flexibel op. Ze staat ons bij zonder haar stempel te drukken. Wij bevelen Mirte van harte aan!

Eva,

Al heel een aantal jaren is Mirte betrokken bij onze zoon Lars. Lars is 10 jaar en zit mede dankzij Mirte in groep 5 op de reguliere school waarop ook de oudere zus en broer van Lars hebben gezeten.

Op afgesproken momenten komt Mirte observeren op school. Ze kijkt hoe het met Lars gaat in de klas met zijn lees- en leertaakjes, het onderling contact met klasgenoten, maar kijkt bijvoorbeeld ook mee met de gymles.

Mirte heeft – vooral in de beginperiode – waardevolle tips en aanwijzingen gegeven aan zowel de leerkrachten als aan ons: hoe kunnen we hem bij de les houden, tips op leesgebied, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De leerkrachten kennen Lars inmiddels een stuk beter, maar nog steeds zijn we blij met haar deskundigheid en hulp.

Lars

Neem vrijblijvend contact op

Een vraag stellen kan nooit kwaad, wie weet kan ik jou/jullie op weg helpen.

Contact