Early intervention begeleiding

Kinderen met Downsyndroom ontwikkelen zich langzamer en op een andere manier. Door vanaf het begin alert te zijn op de specifieke manieren waarop je kind communiceert en leert, kun je als opvoeder heel veel bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling.

Wanneer ouders early intervention begeleiding krijgen leren zij nauwkeuriger naar hun kind te kijken, adequater te reageren op de initiatieven van hun kind en de juiste volgende stapjes aan te bieden.

Voor de opvoeding van je kind met Downsyndroom moet je meer tijd uittrekken. Extra individuele aandacht is voor deze kinderen een noodzakelijke voorwaarde voor hun ontwikkeling. Zij hebben ‘de geleende kracht’ van de opvoeder nodig om nieuwe informatie op te nemen en te verwerken. De beloning voor ouders is een alerter en actiever kind, dat meer kan en weet en daar trots op is.

Op iets langere termijn pluk je de vruchten van deze intensieve thuisbelegeiding in de voorschoolse periode heel duidelijk: De integratie op school verloopt beter en de leerkrachten hebben positievere verwachtingen. Bovendien ben je als ouder gewend je kind extra te begeleiden en heb je de kennis om dit ook tijdens de schoolperiode te blijven doen, waardoor je de school kunt ontlasten en ondersteunen.

Early intervention biedt een goede start voor zowel ouder als kind. Je leert dat intensieve begeleiding voor je kind belangrijk is. Dit geldt niet alleen voor de eerste jaren maar ook daarna. Het programma Kleine Stapjes biedt daarom een opstap voor ‘continue’ intervention.

Bron: www.stichtingscope.nl

Neem vrijblijvend contact op

Een vraag stellen kan nooit kwaad, wie weet kan ik jou/jullie op weg helpen.

Contact