Bas zit in groep 2. Hij heeft het syndroom van down en gaat niet naar het speciaal onderwijs maar naar de reguliere basisschool in de buurt. Bas gaat dagelijks met veel plezier naar school. Dat wordt met vereende krachten mogelijk gemaakt. Zo is er de open attitude van directie en leerkrachten ten aanzien van Bas en andere leerlingen met een beperking. Door het voorbeeldgedrag van de leerkracht nemen vervolgens ook Bas zijn klasgenoten deze positieve grondhouding over. Daarnaast werken de ouders van Bas thuis met hem aan een aantal ontwikkelingsgebieden en overleggen daarover regelmatig met school. Tenslotte is er de deskundige begeleiding en ondersteuning van een ambulant begeleider. Hierdoor kan Bas, te midden van zijn leeftijdgenoten, werken in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau, onder het motto: “gewoon wat kan, speciaal waar nodig”.

En wat als je zelf een leerling met het syndroom van down in je groep krijgt?
Tijdens deze studiemiddag maakt u kennis met praktische materialen en ideeën die zeer geschikt zijn om ingezet te worden voor jonge leerlingen (groep 1-3) met het syndroom van down op de reguliere basisschool. Naast algemene informatie over het syndroom van down wordt er aandacht besteed aan het voorschoolse traject, de cognitieve ontwikkeling, het belang van zelfstandig leren werken, de spraak/taalontwikkeling, de sociaal/emotionele ontwikkeling en het ontwikkelingsperspectief voor een leerling met downsyndroom.

Voor: ouders, leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, onderwijsassistenten, intern begeleiders en persoonlijk begeleiders (groep 1-3) en andere geïnteresseerde
Door: Mirte de Meijer-Gerrits
Duur: 3 uur
Kosten: € 65 per deelnemer

Datum: Woensdag 22 januari 2020 van 14.00-17.00 uur

Woensdag 13 mei 2020 van 14.00-17.00 uur    De scholing van 13 mei gaat helaas niet door. Zodra alles rondom het coronavirus achter de rug is zal er een nieuwe datum worden ingepland

Locatie: Schakelveld Assen  www.schakel-assen.nl

Het minimum aantal deelnemers is 8.

Het maximum aantal deelnemers is 20.

U kunt zich opgeven via info@down2school.nl of via onderstaand contactformulier

Reserveringsformulier