Het voorschoolse traject

Er ligt een vraag van ouders of u als school bereid bent onderwijs te verzorgen voor een leerling met Downsyndroom.

Welke stappen moet u maken om een kind met Downsyndroom op uw school te kunnen plaatsen?

 • Allereerst is het belangrijk dat het akkoord gaan met plaatsing een beslissing moet zijn waar het hele team achter staat. Bespreek dit uitvoerig in bijvoorbeeld een teamvergadering. Het is belangrijk om als team samen verantwoordelijk te zijn.
 • Ga in gesprek met de ouders van de leerling en durf kritische vragen te stellen. Wat verwachten ouders van de plaatsing en wat kunnen jullie de leerling bieden? Open communicatie is erg belangrijk.
 • Bezoek, mits mogelijk, vooraf de peuterspeelzaal of het kinderdagcentrum waar de leerling zit zodat je daar in gesprek kan gaan met de begeleiders en het kind kan observeren.
 • Plan een huisbezoek zodat je de leerling in zijn/haar eigen omgeving kan zien.
 • Schakel deskundigen in zoals een ambulant begeleider of down2school, met ervaring met downsyndroom, die je kan helpen in het voortraject.
 • Neem contact op met de behandelende logopedist en/of fysiotherapeut en vraag ze om een kort verslag met de stand van zaken, doelen en tips voor op school.

Zorg dat je van te voren duidelijke afspraken maakt over onder andere:

 • Het opbouwen van de dagdelen waarop de leerling naar school gaat.
 • Zindelijkheid.
 • Logopedie en/of fysiotherapie onder of na schooltijd.
 • Korte termijn doelen.
 • Gedrag (zorg dat iedereen dezelfde aanpak heeft)

 

Zet doelen op papier, maar plan nog niet te ver vooruit. Het verloop van een leerling met downsyndroom is moeilijk te voorspellen.

De voornaamste doelen in de kleuterperiode:

 • De leerling moet zich veilig voelen en met plezier naar school gaan.
 • De leerling moet zoveel mogelijk zelfredzaam worden.
 • De leerling moet leren omgaan met de groepsstructuur, denk daarbij aan het leren opruimen, zelf spullen pakken en het omgaan met de klassenregels en het planbord.

 

Met een goede voorbereiding is de kans van slagen een stuk groter en kunnen er van te voren al veel twijfels en/of vragen weg genomen worden.

Vanuit OOG (Openbaar Onderwijs Groep Groningen) heb ik de mogelijkheid gekregen om deze trajecten kosteloos te verzorgen voor ouders en scholen in de provincie Groningen.

Neem vrijblijvend contact op

Een vraag stellen kan nooit kwaad, wie weet kan ik jou/jullie op weg helpen.

Contact