Leerlijnen

Leerlingen met Downsyndroom hebben altijd een verminderde intelligentie. Dit betekent dat er een moment zal komen waarop de leerling over zal moeten stappen op een eigen leerlijn voor de cognitieve vakken.

 •  Hoe ga je dan te werk?
 • Wanneer start je met een eigen leerlijn?
 • Wat kan de leerling klassikaal blijven volgen met bijvoorbeeld de verwerking van de leerstof op zijn/haar eigen niveau?
 • Hoe zet je het een en ander op papier?
 • Hoe volg je de voortgang en stel je doelen?

Vanuit de stichting scope zijn er methodes ontwikkelt speciaal voor kinderen met downsyndroom.  De methode “Leespraat” die de kinderen leert lezen en de methode “De Rekenlijn”.

www.stichtingscope.nl

Daarnaast zijn er de ZML leerlijnen, ontwikkeld vanuit de CED groep, kunnen u helpen een doorgaande lijn aan te houden en om doelen te stellen.
Ik heb daar signaleringslijsten bij ontwikkeld waarin u de beginsituatie en doelen kunt invullen.
De CED leerlijnen zijn er o.a. op het gebied van:

 • Sociaal/emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Mondeling taalgebruik
 • Spelling
 • Rekenen
 • Etc.

Verder zijn er leerlijnen op het gebied van de sociaal/emotionele ontwikkeling en leren leren, die ook zeer bruikbaar zijn.

Bij het gebruik van de leerlijnen kijk je altijd naar het kind en kies je de vakgebieden/doelen die op dat moment van toepassing zijn.

www.cedleerlijnen.nl

Neem vrijblijvend contact op

Een vraag stellen kan nooit kwaad, wie weet kan ik jou/jullie op weg helpen.

Contact